חדשות

סטטיסטיקות המלצות ותוצאות למשחקי מפעל הפיס ולמשחקי הטוטו ווינר !!!! לוח תוצאות של משחקים ישירים !!! חיפוש ואיתור תחנות לוטו טוטו ברחבי הארץ לרשותכם תוצאות למשחקי מפעל הפייס והווינר, סטטיסטיקות למשחקי הפיס
באנר

מהו ההימור העיקרי המועדף עליך?
תוצאות

הימורים משחר ההיסטוריה ועד היום

היסטוריית משחקי הימורים החלה לפני שנים רבות, כבר בארבעת אלפים לפנה"ס נערכו מרוצי סוסים לשם תחרות ו-משחקי הימורים ( טוטו ווינר ) במדינות כדוגמת יוון ורומא.
בסין ידוע על משחקי הימורים בערך משנת 2000 לפנה"ס, משחקי הימורים בסגנון משחקי חשיבה לצד משחקי הימורים בהם כיכבו סמלי השנה הלאומיים כמו החזיר, הנחש והתרנגול. בכרתים, ידוע על הימורי ספורט ותחרויות אתלטיקה  ( טוטו ווינר ) שונות בערך מ-1800 לפנה"ס. במצרים ידוע על סנקציות שהופעלו נגד "זורקי הקובייה" ב- 1600 לפנה"ס ובהודו נערכו משחקי הימורים על מרוצי מרכבות כבר לפני 3000 שנה ( טוטו ווינר ).
לפני מעל אלפיים שנה הערבים באסיה היו מקבלים החלטות על-ידי זריקת מטבע או אסימון, זריקת מטבע הייתה פופולארית גם ביוון וברומא ובגלל הפופולאריות שהייתה ל-משחקי הימורים בין החיילים של המלך ריצ'ארד ה-1, הוא אסר על משחקי הימורים גם בחופשות.      
הממשלות הכירו בפוטנציאל ה-משחקי הימורים כדרך לחליבת מיסים, והלוטרה המוכרת לנו כלוטו, פרחה כבר במאות ה- 16 וה- 17 תחת המלכה אליזבת  והמלכה אן.
בתי קזינו רציניים הוקמו בסוף המאה הקודמת באירופה ובמושבותיה, באפריקה, באסיה ובתחילת המאה הנוכחית גם בישראל (חיפה ותל-אביב(.
הימורי המכונות והקלפים (משחקי הימורים) החלו כבר בשנות ה- 20 ברחבי ארה"ב וכיום, אחד המקומות המפורסמים ביותר ואף החוקיים ל-משחקי הימורים אלו הוא לאס-וגאס, נאבדה.

לאס - וגאס היה רעיון מטורף של באגסי סיגל, אשר בראשית שנותה- 40 שכנע את חבריו בסינדיקט הפשע להקים עיר משחקי הימורים במדבר נבאדה, החישובים הראשונים שלו לא היו מדויקים, והיו חסרים כמה מיליונים על מנת להשלים את הפרויקט. כתוצאהמכך נרצח באגסי סיגל ב- 1946 וכן וירג'יניה,אהובתו.

משחקי הימורים הרשמיים במרבית מדינות המערב נעשו בתחילת המאה על מרוצי סוסים ( טוטו ווינר ) ובהמשך על ידי לוטו, מפעל הפיס , כרטיסי הגרלות כדוגמת מפעל הפיס, וכמובן, באורח לא רשמי אך לגיטימי, הבינגו המפורסם שמשחקים אותו עד היום בבתי מלון ובערבי חברה.
מטרתם של ה-משחקי הימורים הרשמיים, המקובלת בעשורים האחרונים, הינה להעשיר את קופת המדינה כאשר הכסף מוקדש על פי רוב לצרכים חצי חינוכיים, כמו הקמת מרכזי מפעל הפיס, טוטו ווינר או תמיכה בקבוצות כדורגל של המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו ווינר ).

במקומות שונים בארץ ובעולם נערכים משחקי הימורים לא חוקיים בקרנות רחוב. קרבות כלבים ו-משחקי הימורים עליהם גובים התעללות קשה מאוד בבעלי החיים, אך בעליהם יוצאים מורווחים.

גם משחקי הימורים בזירת האגרוף ( טוטו ווינר ) הפכו לשכיחים עם השנים ועל-אף היות זירת האגרוף חוקית, ה-משחקי הימורים המתרחשים במהלך הקרב אסורים.
משחקי הימורים נפוצים בקרנות רחוב מצאו את ביטוים גם בארץ. בארץ מוכר המשחק המכונה: "שבע פי שלוש" או "ללא שם", כאשר קלף אחד מבין שלושה מזכה את המהמר בהכפלת סכום ההימור.
בנאפולי פופולארי מאוד משחק הקובייה,כאשר לעיתים יש עליהן מספרים ולעיתים שמות ערים, עליהם מהמר הקהל. 
ה-משחקי הימורים ברחוב, מהווה מוקד משיכה לקהל ובכך נוצר מעין מפגש חברתי.
משחקי הימורים נוספים שהתפתחו משחר ההיסטוריה ואינם חוקיים מתרחשים עד עצם היום הזה ברחבי העולם כדוגמת קרבות בוץ או קרבות נשים( טוטו ווינר ), ידוע כי קרבות אלו מתרחשים בעיקר בדרום אמריקה במדינות עניות מאוד ולרוב, מתבצעים באולמות אגרוף שונים או בקרנות רחוב.
בעוד הקרבות עלולים להיות מסוכנים מאוד ולהוביל גם למוות בזירה ימצאו המהמרים אינטרס להימור חדש.
בנוסף לקרבות האדם שהחלו משחר ההיסטוריה באפריקה וכיום מוצאים את מקומם בעיקר במדינות דרום אמריקה , גם קרבות  ומרוצי הכלבים ( טוטו ווינר )נראו במדינות כמו קובה כבר לפני 2000 שנה ועד היום.
בתקופת התנ"ך ניתן למצוא את נושא משחקי הימורים המתואר מנקודת מבט הגמרא. בתקופה זו בבית המקדש נהוג היה לבצע הגרלות, הגרלה בין הכוהנים על העבודות. בית המקדש כונה "פיס" מלשון פיוס, כלומר, הגרלה במטרה להשכין שלום,מכיוון שבשלושת הרגלים כל משמרות הכהונה נמצאות היו  במקדש וכולם רצו להקריב את קרבנות הציבור, היה צורך לערוך פיס בין המשמרות, כדי לקבוע איזו משמר יזכה באיזה קרבן, בדומה לכך, היו בכל יום ארבעה פייסות במקדש בין כהני בית האב (משפחה אחת מתוך המשמר, האחראית על העבודות ביום זה), כדי לקבוע איזה כהן יזכה בעבודה כגון: הקרבת התמיד, הטבת נרות המנורה, והקטרת הקטורת.
שני טעמים הובאו בגמרא לאיסור המשחק בקובייה ולפסילת המשחק לעדות:(משחקי הימורים)
א. שאין לו אומנות אחרת, והסברה בזה שכיוון שאינו עוסק ביישובו של עולם אינו יודע להעריך רווח והפסד כספיים.
ב. משום גזל, שכן אין המפסיד גומר בדעתו להקנות את מה שהפסיד.
ישנם דיונים ארוכים בין הפוסקים בשאלה מה הטעם העיקרי ב-משחקי הימורים. לשיטת הרמב"ם לאסור משום גזל ולשיטת חכמים אחרים לפסול רק באין להם אומנות אחרת, מחלוקת זו עומדת ביסוד מחלוקתם של חכמי הגמרא. 

נכתב בגמרא: "יש מי שאומר שהמשחק בקובייה עם עכו"ם אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור משום שעוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם וחלקו עליו לומר שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות אחרת". אשר-על-כן נהוג לאסור את משחקי ההימורים ( טוטו ווינר ) ברוב העדות לפי הגמרא.

בתקופת התנ"ך הומשג רעיון ה-משחקי הימורים כמשחק ( טוטו ווינר ),חז"ל המעיטו בדרך-כלל בערך משחקי הימורים וכל מה שלא היה לימוד תורה או עבודת כפיים לפרנסה היה בגדר "ביטול זמן", מעשי ילדות או מעשי נשים.

מתוך מאמרה של מרים סמואל על רעיון המשחק בעיני חז"ל נמצא שרבי חנינא בן תרדיון נהג לומר: "שניים שיושבין  ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים"

כלומר: ילדים שהגיעו כבר לגיל חינוך ואינם בגדר תינוקות חייבים לשבת וללמוד ובוודאי שלא לבטל זמנם במשחקים, לא כל שכן אסרו על משחקים שפרנסתו עליהם ( טוטו ווינר ), כלומר: משחקי הימורים.

בתקופת אבותינו נהוג היה לחלק את משחקי הימורים לסוגים שונים ולמצוא את הטעמים השונים לשחקם עפ"י חז"ל.
המשחקים המתוארים לעיל מיוצגים במקורותינו ועד עצם היום הזה ממשיכים להוות משחק וחלקם אף הפכו ל-משחקי הימורים:
 
  • אסימונים

איסקונדרי – פסיפסים, לפי ה"ערוך" ואחרים הכוונה היא לאבני משחק שהיו עושים מחרסים או מחומרים זולים אחרים וצורתן הכללית עגולה כמין מטבעות ואכן במילונו של אבן שושן פסיפס היא אבן קטנה , אבן למשחק, מכאן למדים שהיו קיימים משחקים עם אבני משחק לשם שעשוע הילדים או שהכוונה הייתה לשם משחקי מזל, דיינו- משחקים עם משחקי הימורים ( טוטו ווינר ).

חז"ל אסרו את משחקי המזל משום "מבלה זמן" ודרשו את הפסוק: " וימינם מלאה שוחד, אמר רבי פנחס הכהן בר חמא: אלו בני אדם שהן משחקים בפסיפסין ומחשבין בשמאל ומסמכין בימין וגוזלין וחומסין זה את זה" (מדרש תהילין כ"ו בסוף). מעצם האיסור על משחק ( טוטו ווינר )לשם גזל נאסר עליהם לשחק בפסיפסין.(משחקי הימורים)  

  • הפרחת יונים ומרוצי בעלי חיים ( טוטו ווינר ) - 
מפריחי היונים והעופות למיניהם פסולים לעדות ולפי רש"י מתוארים כ:"מרגיזין אותן זה על זה להילחם".

מוזכרים מספר משחקי הפרחת יונים (טוטו ווינר ) במקורות כדוגמת תחרות פשוטה: "אי תקדימיה יונך ליוני אז אתן לך כך וכך" (שבת כ"ה א') וכל מי שיוניו פורחים מהר יותר משל חברו-זוכה, הפרחת יונים ומרוצי בעלי החיים (טוטו ווינר ) היו בין הנפוצות ביותר אך נפסלו מעצם היותם לא רק משחק אלא בעיקרן משחקי הימורים, כיוון שמנהג הגזל נאסר על העדות גם המשחק לא הורשה.

 
  • משחק קוביות ( טוטו ווינר ) - 
זהו משחק באבנים או בעצמים חלוקים ומרובעים וחרות עליהם נקבים או חריצים במספרים שונים בכל צד לרוב ממספר  1 -12 . כל המרבה להעלות בזריקתו מספר הנקבים או החריצים הוא המנצח וזוכה בהתאם לתנאי שהוחלט בין המשתתפים.זהו כעין משחק בגורלות (ע"פ שבת קמ"ט א'). 
גם משחקים אלו פסולים כיוון שכפי שהדגיש רב ששת, אין הם עוסקים ביישובו של עולם (סנהדרין כ"ד א').  
 
  • משחקי קלפים ( טוטו ווינר ) –

"ש"ס קטן" כך קראו חובשי בית המדרש למשחק בקלפים שהתירו להם רק לכבוד חנוכה, (כפי שהתירו את ה"תכתנר" ביהדות פרס- משחק קוביות ששוחק במיוחד בפורים המזכיר מאוד את משחק הרולטה של היום) .

משחקי הקלפים היוו מעין מסכת היתולית בעוד חכמים שונים "מככבים" שם. חכמים רבים התלוננו על משחקי הקלפים, המכלה את זמנם של ישראל לבטלה, בייחוד רבתה התלונה על אלו שהשקיעו את כל הונם ורכושם במשחקי הקלפים. חכמי הדור קראו למשחק הזה "מחלת השחוק" שהייתה ל"מחלה מדבקת" וכשגילו שאינם מצליחים לעצור את ה"מחלה" החליטו להתיר את המשחק רק לימי חג ידועים.

המנהג של משחקי קלפים בחנוכה הונהג בקהילות שונות גם בין הספרדים וגם בין האשכנזים וכל הטפת מוסר ודברי תוכחה מצד גדולי ישראל בדורות שונים לבטל מנהג זה- לא הועילו.
  

ככלל, משחקי הימורים ביהדות אסורים והעיסוק הקבוע בהם נחשב לחמור אף יותר. העוסקים ב-משחקי הימורים מקצועיים נקראו בתלמוד "מפריחי יונים ומשחקים בקובייה" (טוטו ווינר ) (בבלי מסכת סנהדרין דף כד/ב) והיו פסולים לעדות מפני שנחשדו בגזל, או מפני ששקעו בפעילות זו ולא עסקו ביישובו של עולם.

עניין הגזל משתמע מכל דוגמאות המשחקים ( טוטו ווינר ) המוזכרים בימי התנ"ך ונאסר על-ידי הפרשנים השונים, כיוון שמעצם קיומו נבחנת גזלה של איש על-ידי רעהו, משום שבמשחק מזל בו מהמרים אין ביטחון שהחברים במשחק ( טוטו ווינר ) נותנים מרכושם מעצם הנתינה ולאו דווקא בלית ברירה מעצם משחקי הימורים, כמו-כן, קניה של כרטיסי מזל כגון טוטו ווינר או מילוי לוטו על פי פוסקים רבים איננה נכנסת לגדר הזה, אך יהיו הפוסקים שיטענו לגזל באם קיבל אדם כספי זכייה מאדם אחר שהשתמש בכרטיס לוטו, טוטו ווינר כיוון שכספי הזכייה אינם בראשיתם שלו.
 
כיום, סוגי משחקי הימורים השונים הנחלקים לחוקיים ושאינם חוקיים כוללים ענפים רבים כגון: מרוצי סוסים ( טוטו ווינר ), תחרויות בעלי חיים ( טוטו ווינר ),קרבות בעלי-חיים ( טוטו ווינר ), קרבות אדם, תחרויות אדם, תחרויות ספורט (טוטו ווינר ועוד) , משחקי מזל (קוביות, רולטות, מכונות, קלפים, בינגו ועוד), משחקי רשת באינטרנט (כוללים משחקי הימורים כמעט בכל תחום אפשרי מספורט ועד משחקי הימורים על משחקים דימיונים), תחרויות ידע כללי, הגרלות (לוטו, פיס, כרטיסי גירוד) ועוד רבים אחרים.
 
 ( טוטו ווינר )
ה- טוטו ווינר הינו הצד הספורטיבי של המועצה להסדר ההימורים בספורט, באמצעות ה- טוטו ווינר מגייסת המועצה להסדר ההימורים בספורט מיליוני שקלים בשנה לסיוע בשיקום תשתיות ספורט והחזר לקהילה .
ה- טוטו ווינר אינו נחשב להימור, טוטו ווינר למעשה הוא טופס שבבסיסו מצריך ידע והבנה בספורט הישראלי, רכישת טופס טוטו ווינר בעצם תורמת לשיפור הספורט.
מילוי טופס טוטו ווינר הוא בגדר מימוש ידע משולב מזל וה- טוטו ווינר הוא בגדר האמצעי.
כיום קיים ה- טוטו ווינר בישראל בניחוש תוצאות משחקי כדורגל אך ה- טוטו ווינר במדינות אחרות בעולם מקיף גם טוטו ווינר סוסים ,טוטו ווינר אגרוף ועוד.
ה- טוטו ווינר מקדם את הספורט והחינוך בישראל וכן מהווה ה- טוטו ווינר מקור לזכיות לא קטנות.
פרסים שמחולקים ב- טוטו ווינר עשויים להגיע עד סכומים של 25,000,000 ואפילו יותר.
ה- טוטו ווינר כיום הינו בגדר משחקי הימורים בספורט החוקי היחיד במדינה, טוטו ווינר הוא בעצם דרכה של המדינה לעודד את המבינים בספורט להרוויח מהתוצאה.
עלות טופס טוטו ווינר בישראל תלויה בסכום אותו המשחק רוצה להשקיע והיא נעה משקלים בודדים לטופס טוטו ווינר ועד מאות שלים לטפסי טוטו ווינר אחדים.
בעבר היו שטענו כי טופס טוטו ווינר הינו הימור בלבד וכי אין כל שיטה מאחורי ה- טוטו ווינר , למעשה טענה זו הופרכה.
עד היום ישנם המבקשים שה- טוטו ווינר ישמר צורות ניחוש הנהוגות בחו"ל ואשר הובאו במאמר כגון טוטו ווינר סוסים, טוטו ווינר מרוצי כלבים, טוטו ווינר אגרוף ועוד.

ה-טוטו ווינר כרגע נשאר במתכונתו הנוכחית אך מי יודע לכמה זמן.

 

 

 

 

 

 

sex hikaye sex hikayeleri sex hikaye sex hikayeleri